ماتریس SWOT

>>> تاریخ انشتار پست :1397/10/1

شغل: بوتیک
نقاط ضعف: سرمایه کم
نقاط قوت: شناخت جنس _ داشتن تجربه
تهدید ها: شرایط اقتصادی کشور _ داشتن رقیب
فرصت ها: داشتن مدلینگ _ داشتن ایده های جدید _ داشتن بازیاب

استراتژی سال 98

>>> تاریخ انشتار پست :1397/10/1

استراتژی به ترتیب اولویت:
1. موفقیت در تحصیل(در حال انجام)
2. موفقیت در ورزش مورد علاقه ام(درحال انجام)
3. کار کردن(در حال انجام)
4. یادگیری موسیقی
5. سفر خارجه
6. پیدا کردن کار در راستای رشته

بازارگردی

>>> تاریخ انشتار پست :1397/10/1

موضوع بازارگردی: خرید کتونی
مغازه شماره 1:
قیمت کفش 150 هزار تومان _ مکان: سعدی
مغازه شماره 2:
قیمت کفش 80 هزار تومان _ مکان: امامت
مغازه شماره 3:
قیمت کفش 78 هزار تومان _ مکان: احمد آباد
نتیجه:
من از مغازه شماره 2 خرید میکنم چون نسبت به مغازه شماره 1 قیمتش مناسب تر و نسبت به مغازه شماره 3 تفاوت قیمت چندانی ندارد.